Padişah Ben İsem Emrediyorum: Gelip Ordunun Başına Geçiniz!

II. Murat

II. Murat devlet işlerinden bir hayli yorulmuş ve artık dinlenmek istemektedir. Bu doğrultuda civar devletler ile barış halinde olan devleti oğlu Şehzede Mehmet’e bırakır ve Manisa’da inzivaya çekilir.

Her ne kadar barış anlaşmaları imzalanmış olsa da Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti’nin başına genç ve tecrübesiz bir padişah geçmesini fırsat bilir ve bir Haçlı Ordusu toplar ve Osmanlı Devleti’nin Avrupadaki topraklarını istila etmeye başlar.

Bunun üzerine henüz yeteri kadar tecrübesi bulunmayan Sultan II. Mehmet, babasına bir mektup yazar ve ordunun başına geçmesini ister. Babası Sultan Murat ise bu isteği reddederek artık kendisinin padişah olduğunu ve gereğini yapmasını ister.

Sultan II. Mehmet bir kaç kez aynı isteğini iletse de aynı cevap ile karşılaşır. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet aşağıdaki mektubu kaleme alır ve babasına gönderir.

-Baba, eğer padişahlığı kabul ediyorsanız gelip ordunun başına geçiniz. Yok eğer kabul etmiyorsanız padişah olarak size emrediyorum. Gelip ordunun başına geçiniz!

Bunun üzerine ordunun başına geçen Sultan II. Murat, haçlıları yenilgiye uğratır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir